TERMS AND CONDITIONS

REGULAMENT OFICIAL, TERMENI SI CONDITII ALE CAMPANIEI GIGASHARE

IMPORTANT

Toti participantii la Campania GIGASHARE (numita de aici inainte "Campania") se obliga sa accepte si sa urmeze toate prevederile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Termeni si Conditii (numit de aici inainte "Regulament"). Acest acord este implicit si dat automat in momentul inscrierii in campanie, prin introducerea numarului de telefon mobil pe pagina de oficiala a campaniei si apasarea butonului „Trimite”.
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga durata a Campaniei pe website-ul www.tadaaamshow.ro. Prin participarea la Campanie, Participantii adera in mod expres si neconditionat la prezentul Regulament si se obliga sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament poate conduce la anularea si neacordarea premiilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a intrerupe oricand desfasurare a Campaniei, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe website-ul www.tadaaamshow.ro. Nicio modificare nu poate fi retroactiva si toti Participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor avea drepturi egale. Orice modificare, inclusiv prelungirea sau reducerea Duratei Campaniei, va face parte integranta din acest Regulament sub forma unui Act Aditional, producand efecte de la data la care Regulamentul modificat apare pe website-ul www.tadaaamshow.ro.
1. ORGANIZATORUL

Organizatorul oficial al Concursului este TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319G, etajele 1-2, sector 6 Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului J40/433/1999, Cod Unic de Identificare (C.U.I) RO11952970 Capital social subscris 1.593.747.500 RON, din care capital social varsat 1.269.560.000 RON si 87.500.000 Euro, avand notificata prelucrarea de date cu caracter personal in scop de resurse umane si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18721 , reprezentata legal de catre dl. Nikolai J.B. Beckers, (denumita in continuare „TELEKOM MOBILE”) care lanseaza o campanie publicitara numita “GIGASHARE” pe baza prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”).

2. PARTICIPANTI
La Campania GIGASHARE poate participa orice utilizator de cartela preplatita apartinand Telekom Romania Mobile ca urmare a recomandarii primite din partea altui utilizator de cartela preplatita, selectat de catre Telekom Romania Mobile pentru a initia Campania.

3. MECANISMUL CAMPANIEI
. Campania este anuntata de catre vloggerul Mickey Hash prin intermediul Tadaaam Show. Primii 200 de utilizatori de cartela preplatita Telekom care vor trimite un SMS, la numarul 0760.550.053 vor primi in mod gratuit 1 GB trafic de date si dreptul de a inscrie la randul lor in campanie un numar maxim de 5 alte numere de telefon apartinand Telekom Romania Mobile daca acceseaza link-ul www.telekom.ro/gigashare primit prin SMS si accepta termenii si conditiile acestui regulament. Fiecare din numerele inscrise in campanie primeste pe cont 1 GB trafic de date si posibilitatea de a inscrie alte 5 numere de telefon in campanie, cu conditia sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii:
• sa fie numar activ de cartela preplatita Telekom Mobile
• sa nu mai fi fost inscris anterior in campanie.
Dupa accesarea paginii oficiale a campaniei, participantii trebuie sa citeasca si sa accepte termenii si conditiile acestui regulament si sa se autentifice prin intoducerea numarului de telefon. Astfel primesc bonusul de 1GB si posibilitatea de a inscrie noi participanti.
Un client eligibil va putea accesa pagina campaniei ori de cate ori doreste, insa va putea inscrie un numar maxim de 5 noi participanti in campurile dedicate, afisate pe pagina.

4. LOCUL SI PERIOADA DE DESFASURARE
Concursul se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei, incepand cu 09.09.2015 pana la atingerea unui prag maxim de 100 000 GB alocati in cadrul campaniei.

5.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Prin inscrierea in acesta campanie, Participantul declara ca accepta clauzele prezentului Regulament. Prin participarea la campanie, Participantul isi exprima acordul explicit si fara echivoc ca Organizatorii sa foloseasca datele cu caracter personal pe care Participantul le furnizeaza si/sau pe care Organizatorul le detine in scopurile prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal si informatiile Participantului cu buna credinta, asigurand pastrarea confidentialitatii si respectarea dreptului acestuia la viata privata, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea prezentului regulament si a legislatiei in vigoare in materia protectiei datelor cu caracter personal.
5.2. Participantul, odata cu inregistrarea online in vederea participarii la Campanie, este de acord ca Telekom Romania in calitate de operator de date cu caracter personal sa prelucreze datele personale obtinute de de la Participant, in urmatoarele scopuri:
(i) organizarea si desfasurarea Campaniiei, precum si acordarea a 1 GB date de trafic;
5.3. Participantilor li se pune in vedere faptul ca datele cu caracter sunt furnizate exclusiv catre Telekom Romania in scopul Campaniei.
5.4. Refuzul unui Participant de a i se procesa datele personale in scopul prezentului Regulament si al Campaniei de catre Telekom Romania, indreptateste Organizaotrul sa refuze acordarea a 1 GB date de trafic, Participantul fiind astfel descalificat.
5.5. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si a legislatiei in vigoare.
5.6. Participantul are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
5.7. Drepturile mentionate la art. 5.6 includ:
a) dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt prelucrate de catre Agentie in numele Telekom Romania;
b) dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date cu caracter personal ce il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu va mai viza datele in cauza.
c) dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing;
d) dreptul de a se adresa justitiei in situatia in care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor sale;
e) dreptul de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere in situatia in care considera ca datele sale nu au fost prelucrate conform legii.
5.8. Totodata, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata la adresa Telekom Romania, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.
5.9. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la Art. 5.6. lit. a), b) si c), solicitantul trebuie să înainteze o cerere scrisa, datata si semnata la sediul TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A., cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independenţei nr. 319G, SEMA Parc, Clădirea Atrium House, etajele 1 şi 2, Sector 6, 060044, Romania. În cerere se va preciza daca se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. Telekom Romania va comunica masurile adoptate / informaţiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.
5.10. Participantul a fost informat prin prezentul Regulament si a acceptat ca datele personale pe care le transmite sa fie prelucrate de Telekom Romania direct sau prin partenerii sai din acelasi Grup sau alti parteneri, in tara sau in strainatate, in cadrul UE sau in tari care asigura un nivel adecvat de protectie a prelucrarii datelor, conform prevederilor legale.
5.11. Dupa incheierea Campaniei, daca este cazul, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator in legatura cu Campania vor fi distruse si/sau sterse in totalitate (in masura in care acestea nu se afla deja in posesia Organizatorului si sunt prelucrate si in alte scopuri decat cel al Campaniei, caz in care datele respective vor putea fi procesate in continuare de Organizator in scopul in care au fost colectate).
Refuzul unui Participant de a i se procesa datele cu caracter personal mentionate mai sus in scopul campaniei de catre Organizator, indreptateste Organizatoru; sa nu ii acorde Premiul.
Participantul are, conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
Drepturile mentionate mai sus includ:
a) dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt prelucrate de catre Organizatori;
b) dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal ce il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu va mai viza datele in cauza.
c) dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing;
d) dreptul de a se adresa justitiei in situatia in care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor sale;
e) dreptul de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere in situatia in care considera ca datele sale nu au fost prelucrate conform legii.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate anterior, cu exceptia dreptului de a se adresa justitiei si a dreptului de a face plangere in fata autoritatii de supraveghere, Participantii trebuie sa inainteze o cerere scrisa, datata si semnata catre TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A la sediul din Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319G, etajele 1-2, sector 6 Bucuresti, Romania, sau prin fax la numarul 021/413.75.30 – Serviciul de Relaţii cu Clienţii. In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea numai personal. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A \va comunica masurile adoptate sau informatiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.
Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.
Participantul a fost informat si a acceptat prelucrarea datelor personale cu functie de identificare (ex. CNP), inclusiv prin fotocopierea documentelor care le contin, pentru scopurile si conditiile indicate in prezentul Regulament si pentru realizarea obligatiilor legale care le incumba Organizatorului acestei campanii.
Dupa incheierea Campaniei, daca este cazul, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator in legatura cu Campania vor fi distruse si/sau sterse in totalitate (in masura in care acestea nu se afla deja in posesia Organizatorului si sunt prelucrate si in alte scopuri decat cel al Campaniei, caz in care datele respective vor putea fi procesate in continuare de Organizator in scopul in care au fost colectate).

6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specifice serviciilor de comunicatii mobile.

7. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament.
Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorii, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, sunt obligati sa comunice participantilor la Campanie pe pagina www.tadaaamshow.ro, in termen de 5 zile de la aparitia evenimentului de forta majora sau caz fortuit, existenta acestuia.
8. LITIGII
Eventualele neintelegerii aparute intre Organizatori si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul unuia din Organizatori. Orice reclamatie legata de desfasurarea Campaniei se va face in scris, in termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul cauzator de prejudicii.
9. COMPLETARI
1. Prezentul Regulament este valabil pe toata durata desfasurarii concursului (incepand cu 09.09.2015 si pana la alocarea unui prag maxim de 100.000 GB in cadrul campaniei) si dincolo de aceasta perioada pentru prevederile unde se aplica.
2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea, aceasta revenind in deplina masura si in exclusivitate participantului, pentru orice incalcare a prevederilor exprimate in acest regulament.
3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru circumstante care nu tin de voia sa, care ar duce la imposibilitate de a acorda premiul castigatorilor.
4. In caz de tentativa de frauda, de abuz sau de periclitare sau afectare a imaginii Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua orice actiune necesara pentru remedierea situatiei.
5. Regulamentul reprezinta un contract intre Organizator si participant si este intocmit in concordanta cu legile aplicabile in vigoare in Romania.